Pixabay

Research and Surveys

TURIZEM V OBČINI - MED DOMAČINI IN OBISKOVALCI
Občina Dobrova - Polhov Gradec zavzeto skrbi za razvoj turizma v svojem okolišu. Ponudba Blagajeve dežele je z vsakim letom bogatejša, turisti in obiskovalci pa vse raznovrstnejši in številnejši. Povratna informacija s strani obiskovalcev ter občanov je pomembno vodilo pri usmerjanju nadaljnjega razvoja turizma, zato je občina zasnovala anketo Zadovoljstvo obiskovalcev in občanov z razvojem in upravljanjem turizma, ki je omogočila, da so lahko izrazili svoje predloge, pripombe in pohvale.  

Po pregledu anket, ki so jih izpolnili občani, je bilo razbrati, da 60 % vprašanih podpira turistični razvoj destinacije (graf v priloženi sliki) ter v njem vidi predvsem pozitivne učinke za celotno občino, tudi na nivoju lokalne skupnosti. A velika večina čuti, da od turizma v občini nima osebnih koristi. Skoraj polovica vprašanih prepoznava koristno delovanje turizma pri uveljavljanju in ohranjanju lokalne identitete, kulture ter dediščine Blagajeve dežele, ter meni, da so vključeni v razvoj (trajnostnega) turizma. Pozitivne vplive turizma prepoznavajo tudi pri spodbudi lokalnega gospodarstva. Omenjeni odnos lokalnih prebivalcev do razvoja turizma je po rezultatih ankete sodeč pozitiven in spodbuden. Ekološka plat lokalnega turizma pa se je med občani izkazala za neznanko, saj je kar okrog 40 % posameznikov pri vprašanjih ali se jim zdi, da turizem skrbi za ohranjanje narave v destinaciji, ali turizem onesnažuje naše kraje ter ali turizem krepi ekološko zavest lokalnega prebivalstva, ostalo neopredeljenih. Trajnostni razvoj turizma je ena izmed prioritet strategije razvoja za prihodnja leta, zato se bo občina v sodelovanju z lokalnimi ponudniki storitev trudila za večjo ekološko ozaveščenost ter prepoznavanje ekoloških pobud v turizmu. Tu velja omeniti, da je občina že ponosna lastnica državnega certifikata Slovenia Green Destination, ki ga prejmejo okolju prijazne turistične destinacije.

Anketa je mnenja občanov glede prometa na polhograjskem in okolici razdelila; po mnenju nekaterih razvoj turizma ne vpliva na prometne težave v občini, po mnenju drugih pa zelo močno slabša položaj. Občina se zaveda infrastrukturnih težav, ki jih je potrebno na tem področju čimprej odpraviti. Občani so izpostavili predvsem potrebo po ureditvi primernega parkirišča pri graščini, pločnika in javne razsvetljave ter po omejitvi hitrost v okolici Polhograjske graščine, središču turističnega dogajanja. Največ vprašanih je ostalo neopredeljenih pri vprašanju, ali menijo, da razvoj turizma prispeva h kakovosti njihovega življenja (graf v priloženi sliki). A zaenkrat občani menijo, da število obiskovalcev ni preveliko oz. moteče, niti na višku sezone, kar nakazuje sprejemanje razvoja turizma.

Zbiranje podatkov med obiskovalci je potekalo v terminu od 1. 8. 2019 do 31. 1. 2020. Anketa je razkrila predvsem narodnost turistov, med njimi so poleg Slovencev predvsem Madžari, Francozi, Avstrijci, Britanci ter Nemci, njihov potovalni proračun ter potovalne navade. Pokazala je, da je veliko turistov takih, ki so našo destinacijo obiskali prvič, predvsem z namenom sprostitve, zanimali pa so se tudi za kulinarične posebnosti naših krajev, pohodništvo in Polhkov doživljajski park. 70 % tujih turistov v destinaciji tudi prenoči, domači turisti pa obisk Polhovega Gradca izkoristijo za enodnevni izlet. A raziskava je pokazala, da turisti ob svojem obisku destinacije zapravijo relativno malo denarja; manj kot 50 € na dan na osebo, kamor so vključeni vsi stroški, od stroškov prevoza, do bivanja in hrane. Skoraj 90 % turistov je izrazilo močno zadovoljstvo nad turistično ponudbo, kar je močna spodbuda za naprej za vse posameznike vpete v turizem. Turizem pri nas bo potrebno še bolj intenzivno usmeriti v trajnostni in ekološki razvoj, saj so turisti, ki so odgovarjali na anketo, le v nekaterih primerih prepoznali našo ekološko iniciativo, prav tako pa je potrebno usmeriti turiste v uporabo javnega prevoza ter koles. Izboljšanje je pričakovati z izgradnjo nove kolesarske povezave med Ljubljano in Polhovim Gradcem.

Izvedena anketa je poskrbela za pomembne podatke iz prve roke – zadovoljstvo obiskovalcev s turistično ponudbo v naši občini je prijetna popotnica za pripravo razvojne strategije za nadaljnji razvoj turizma. A še pomembneje; pridobili smo koristne povratne informacije s strani domačinov. Zavedamo se, da je zadovoljstvo domačinov in njihovo sprejemanje turizma v domačem kraju ključni člen vsake turistično uspešne destinacije. Zato se nadejamo, da bomo pot turističnega napredka v občini še naprej hodili skupaj z vami, občani.