Strategija trajnostnega razvoja destinacije Blagajeva dežela 2020-2028

Strategija trajnostnega razvoja igrivega zaledja Ljubljane je ključni dokument naše turistične vizije. Seznanite se z našimi glavnimi cilji in smernicami. Vabljeni k branju.

Strategija trajnostnega razvoja