Blagajeva dežela, igrivo zaledje Ljubljane

 

ALI STE VEDELI:

 • da meri 117,5 km2,
 • da ima 7.500 prebivalcev,
 • da je najnižja točka na nadmorski višini 310 m, najvišja pa na 1021 m nad morjem.

ZELENA NARAVA:

 • 94,5 % površine je naravno okolje,
 • 57 % površine je zavarovanih območij (Krajinski park, Natura 2000, Naravne vrednote),
 • 27,8 % površine je vključene v Naturo 2000,
 • ima 50 naravnih vrednot in
 • 2 zavarovani območji: krajinski park Polhograjski Dolomiti in spomenik oblikovane narave Polhograjski graščinski kompleks,
 • tu živi več kot 40 živalskih vrst uvrščenih seznam ogroženih živalskih vrst ter
 • 9 rastlinskih vrst uvrščenih na seznam ogroženih rastlinskih vrst med njimi Blagajev volčin, poimenovan po grofi Blagaju, ki je živel v Polhovem Gradcu, in je skupaj s Planiko prva slovenska zaščitena rastlinska vrsta.

KULTURNA DEDIŠČINA IN KRAJINA:

 • ima 170 objektov kulturne dediščine,
 • 10 kulturnih spomenikov lokalnega pomena,
 • 2 kulturna spomenika državnega pomena (gotska cerkev v Dvoru in Polhograjska graščina) in
 • 2 območji ohranjene kulturne krajine,
 • 25 % destinacije sodi v območje, ki je nacionalno pomembno območje ohranjanja kulturne krajine (območje med Polhovim Gradcem in Črnim Vrhom),
 • imamo pa tudi svojo ljudsko nošo.

TURISTIČNA IN DRUŽBENA KLIMA:

 • imamo več kot 57 delujočih društev na vseh področjih družbenega življenja,
 • več kot 100 km urejenih in označenih pohodniških poti,
 • za najmlajše urejen Polhov Doživljajski park in
 • da imamo urejeno tematsko pot kulturne in naravne dediščine,
 • 80 % turistov pa obišče destinacijo v 6 mesecih.