Dvorska cerkev sv. Petra

Začetek gradnje poznogotske cerkve je leto 1525. Imenujejo jo "grofovska". Fasadna stena ima lep z reliefnimi rezbarijami okrašen glavni portal iz leta 1544. Postavljamo jo med same bisere slovenske kulturne dediščine. Leva vzdolžna stena je brez oken, ima šilast portal, nad njim pa ploščo z grbom družine Khisl. Desna ladjina stena ima portal z listnatim motivom in 3 visoka šilasta okna, kjer krogovičje predstavlja škofovsko palico, drevo življenja in papeški križ. Prezbiteriju sta desno prizidana stolp in zakristija. Ladja ima lesen raven, kasetiran strop z letnico 1577. V njej visi kip dvostrane Matere Božje z Detetom, prvič omenjen že leta 1668. Na slavoločno steno naslonjeni lopi imata freske iz 2. polovice 16. stoletja, ki so deloma zakrite s štirimi mlajšimi oltarji iz let 1638 – 1644. Prezbiterij iz 16. stoletja je ohranjen v prvotni obliki. Veliki oltar s kipom sv. Petra je delo domače Facijeve delavnice z letnico 1739 in grbom polhograjskih gospodov. Oltarni sliki v glavni niši in atiki sta Metzingerjevi. Prižnica je kamnita. Stranski oltar sv. Valentina z letnico 1627 bi bil, če ga ne bi večkrat predelovali, najstarejši zlati oltar na Slovenskem.

Najstarejši ohranjeni zapis slovenskega jezika izven knjige, gosposke lože, zlati oltarji in še mnogo drugih stvari postavljajo cerkev sv. Petra v dvoru med najpomembnejše bisere slovenske kulturne dediščine.

IZVEDBA:
Cerkev si je možno ogledati vsako prvo nedeljo v mesecu :
14.00 - 16.00 zimski čas
16.00 - 18.00 poletni čas

Temini javnih vodstev:

 • 6. januar 2019, od 14h do 16h.
 • 3. februar 2019, od 14h do 16h.
 • 3. marec 2019, od 14h do 16h.
 • 7. april 2019, od 16h do 18h.
 • 5. maj 2019, od 16h do 18h.
 • 2. junij 2019, od 16h do 18h.
 • 7. julij 2019, od 16h do 18h.
 • 4. avgust 2019, od 16h do 18h.
 • 1. september 2019, od 16h do 18h.
 • 6. oktober 2019, od 16h do 18h.
 • 3. november 2019, od 14h do 16h.
 • 1. december 2019, od 14h do 16h.

CENA:
- vodeni ogledi: vstopnina 2 €/osebo + vodenje 20 €.
- vsako 1. nedeljo v mesecu je vodenje brezplačno. 

KONTAKT:
+ 386 (0)31 776 259
info@grad-polhovgradec.si