Nova avtobusna postaja v Draževniku

V Draževniku je uporabnike javnega potniškega prometa razveselila nova avtobusna postaja. 
 
V mesecu novembru so bila izvedena gradbena dela, ki so obsegala pripravo temeljev za postajališče, po novem letu pa so bila izvedena še montažna dela. Novo avtobusno postajališče še ni povsem dokončano, saj manjkajo še nekatere podrobnosti. Postavitev nove avtobusne postaje s pripadajočimi elementi je le del projekta prenove urbane opreme v naši občini.
 
Avtobusna postaja v Draževniku je namreč le prva izmed tipskih avtobusnih postaj, ki bodo postopoma nadomestile vse obstoječe postaje v občini Dobrova - Polhov Gradec, saj so nekatere že dotrajane, uporabnikom neprijazne ali pa se ne skladajo z okoljem. Nova postaja v Draževniku pa je skladna z izbrano vizualno podobo naše občine, ki se postopoma uresničuje. To vizijo že odražajo večkrat omenjeni prostor za smetnjake ob parkirišču pri stavbi Občine oz. Vrtca Dobrova, številne nove klopi razpršene po občini in pa tudi nevpadljivi koši za pasje iztrebke, ki so v uporabi že nekaj let. Enotna urbana oprema je oblikovana po principu enostavnosti in minimalizma. Izdelana je iz lokalnih materialov, predvsem lesa, elementi pa so posebej zasnovani za varno uporabo ter premišljeno umeščeni v prostor.