Kolesarska povezava med Ljubljano in naseljem Gabrje

Občina Dobrova - Polhov Gradec, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Mestna občina Ljubljana pripravljamo evropski projekt Barjanske kolesarske povezave, ki bo potekal ob regionalni cesti R3 Ljubljanica (Lj. Dolgi most) na območju Mestne občine Ljubljana in Občine Dobrova - Polhov Gradec, na trasi od Tržaške ceste v Ljubljani do naselja Gabrje v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
 
Projekt obsega urejanje površin za kolesarje in pešce, umestitev avtobusnih postajališč, javno razsvetljavo v naseljih, izvedbo premostitvenih objektov in mestoma rekonstrukcijo ceste. Na spletni strani smo v rubriki Barjansko kolesarsko omrežje objavili prve osnutke gradbenih situacij.