Historična topologija Kranjske do leta 1500

Veliko krajev Blagajeve dežele ima svoje ime že zelo dolgo. Vas je kdaj zanimalo, od kdaj se zemljepisno ime vašega kraja že uporablja?

Naleteli smo na Historično topologije Kranjske do leta 1500 (2016) ter zasledili kopico krajevnih imen naših krajev, katere so našli v najrazličnejših zgodovinskih virih.

Ogromno imen, katerih izpeljanke uporabljamo še danes, so našli v Urbariju gospostva Polhov Gradec iz leta 1498. Npr. Setnica – Setnicza, Medvejek (kmetija v Srednjem Vrhu) -Medweckar, Hruševo – Cruschew, Babna Gora – Babenigory, Grda Dolina – Gredolnika., Mali Vrh  - Clainperg

Seveda pa je veliko krajev nosilo podobno ali enako ime že veliko prej. Briše kot Grisch leta 1410, Selcz (historicno, zaselek) v Selu. Danes kmetije Kozjek in Peklaj. Peklaj ima njive imenovane Sele. Zapis iz leta 1353 – Zzczelcz.  Butajnova - Grözz Bytan že leta 1364 ali Polhov Gradec kot Gratze nekje  med 1214 in 1220.

Bolj radovedni si lahko celotno (skoraj 1500 strani dolgo) knjigo prenesete na tej povezavi