Grič je pridobil mednarodni trajnostni znak Zeleni ključ (Green Key)

Vse več turističnih ponudnikov spoznava, da je trajnostni turizem edina pravilna razvojna priložnost naše dežele na turističnem področju. Destinacija Blagajeva dežela v občini Dobrova - Polhov Gradec to že leta dokazuje s priznanjem Slovenia Green Destination. V lanskem letu je prejela srebrnega, kar prestavlja pomembno prepoznanje kakovostnega in zelenega turizma v naši občini.

 

Za trajnostno naravnan turizem se je odločil tudi Grič, ena najbolj znanih in cenjenih restavracij v Sloveniji, v kateri ustvarja kuharski mojster Luka Košir. Grič je nedavno svojo obstoječo zeleno politiko, ki temelji na lokalno pridelani in sezonski hrani, še nadgradil, hkrati pa preveril kakovost svojega trajnostnega naravnanja. To so dosegli z vključitvijo v postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata ZELENI KLJUČ/GREEN KEY – za gostinske obrate in naknadno certifikata Slovenia Green - GREEN CUISINE. Mednarodni trajnostni znak Zeleni ključ (Green Key) je Grič tudi uspešno pridobil.

 

Zeleni ključ je okoljski in trajnostni znak in hkrati vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Ponudniki, ki so nosilci tega znaka, vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Program Zeleni ključ velik poudarek namenja tudi obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove - trajnostne - načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna.

 

Pri Griču je bilo ocenjenih 13 področjih: okoljsko upravljanje, vključenost osebja, informiranje gostov, voda, pranje in čiščenje, odpadki, energija, hrana in pijača, notranje okolje, zelene površine, korporativna družbena odgovornost, aktivnosti v naravi in administracija. Na področju okoljskega upravljanja pa so izkazali aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo in odgovornost, da zeleno politiko spodbujajo tudi v svojem domačem okolju.

S pridobitvijo znaka Zeleni ključ ter podpisom Zelene politike slovenskega turizma in Zaveze za trajnostno gastronomije Slovenije, bo Grič izpolnil tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Cuisine, s čimer se bo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicioniral kot okolju in družbi prijazna restavracija. Iskrene čestitke ob uspehu!