Sprehajalna pot ob Gradaščici

Na Dobrovi poteka ob Gradaščici makadamska pot, ki je sicer znana sprehajalna točka, a do nedavnega je nekaterim posameznikom sramotno služila za divje odlagališče smeti. Še letošnjo zimo je bila nasmetena in nevabljiva. Sprehajalna pot ob Gradaščici pa se sedaj predstavlja v novi podobi, saj je za njeno ureditev poskrbel nov občinski projekt.

Pot je bila tako v sklopu projekta očiščena, največja sprememba pa sta zagotovo dve novi klopi, ki sta bili nedavno nameščeni vzdolž sprehajalne poti. Poleg tega da se skladata s celostno podobo urbane opreme v občini Dobrova - Polhov Gradec, pa v prvi vrsti služita vsem sprehajalcem kot prostor za počitek in občudovanje narave.

A ureditev omenjenega območja ni bila lahka, saj številne omejitve niso dopuščale večjih posegov. Ta predel ob reki Gradaščici je namreč vključen v Naturo 2000 oz. spada v omrežje varstvenih območij Evropske unije, ki ga opredeljujejo določila Direktive o ohranjanju prostoživečih vrst ptic in Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Natančneje, gre za zavarovano območje varovanja rib na območju Ljubljanica–Gradaščica–Mali graben. Del travnika med Dobrovo in Gradaščico pa je opredeljen kot območje kulturne dediščine oz. kot arheološko najdišče, saj je terenski pregled leta 2011 tam razkril rimskodobni ostanek. Poleg tega pa se sprehajalna pot nahaja znotraj poplavnega območja Gradaščice. Kljub temu je projekt uspešno zagotovil kotiček za vse tiste, ki se želijo odpraviti odmakniti od vrveža vsakdana.

Idejna zasnova ureditve sprehajalne poti ob Gradaščici predvideva še postavitev informativnih točk vzdolž poti, ki bodo vsem sprehajalcem predstavile številne naravne in rastlinske vrste, ki zagotavljajo biotsko raznovrstnost vodotoka Gradaščice – na podoben način, kot le-to predstavlja Blagajeva tematska pot v Polhovem Gradcu.