foto: Vili Koprivec

Dediščina

foto: Vili Koprivec


Polhograjska graščina

Predstavitev Polhograjska graščina predstavlja enega od najpomembnejših spomenikov v občini in središče njenega kulturnega utripa. Njeni temelji segajo v čas 13. in 14. stoletja, ko je na tem mestu stal stolpast dvor. Skozi stoletja so se menjavali njeni lastniki in v skladu z njihovimi potrebami je bila graščina večkrat prezidana. Graščak Mark Anton Kunstel pl. ...


prikazi več
Dvorska cerkev

Vasica Dvor leži rahlo dvignjena nad reko Gradaščico. Maloštevilne hiše so strnjene ob dve cerkvici: ob manjšo cerkev sv. Nikolaja, ki je v temeljih starejša, in veliko cerkev sv. Petra iz 16. stoletja, ki je ena najlepših poznogotskih cerkva na Slovenskem. Ljudsko izročilo pravi, da so cerkev zgradili graščaki iz Polhovega Gradca, ...


prikazi več


Foto: Blaž Zupančič


Muzeji


prikazi več


Cerkve


prikazi več