Vprašalnik o prometu in javnih površinah

Spoštovane občanke in občani Občine Dobrova - Polhov Gradec,

v sklopu izdelave Strategije mobilnosti in varnosti v občini Dobrova - Polhov Gradec vas naprošamo, da do vključno 20.2.2020 izpolnite vprašalnik, s pomočjo katerega bomo identificirali probleme in podali usmeritve za nadaljnji prometni razvoj občine Dobrova - Polhov Gradec. Z vprašalnikom želimo izvedeti, kakšne so vaše potovalne navade, kakšne so vaše želje po prometnih ureditvah v naseljih, kakšen je vaš odnos do skupnih javnih površin v naseljih in celotni občini Dobrova - Polhov Gradec. Odgovori nam bodo v veliko pomoč pri izbiri ustreznih ukrepov in zasnovi strategije prometnega razvoja kraja in občine Dobrova - Polhov Gradec.

V anketi lahko sodelujejo vsi občani občine Dobrova - Polhov Gradec, ki so starejši od 12 let. Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik do 20.2.2020  in vpisali svoje podatke, se boste preko žrebanja potegovali za zanimive praktične nagrade.

 
Vprašalnik je dostopen tudi na  www.1ka.si/a/249465 
 
 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
 
Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar