Ureditev javne poti Butajnova-Pustovrh

Pogodba v vrednosti dobrih 80.000 EUR predvideva asfaltiranje trenutno makadamske ceste v vsej njeni dolžini t.j. 1200 m, izdelavo obojestranskih peščenih bankin ter izdelavo asfaltne mulde, kjer bo le ta potrebna. Občina je izvajalca že uvedla v delo. Izvajalec z deli prične v ponedeljek, 4. 6. 2018. Rok za dokončanje del je 30 dni.
 
Ob podpisu je župan predstavnike izvajalca opozoril na težave, s katerimi se je občina soočala pri podobnih projektih v preteklosti in jih pozval, da predvidena dela izvedejo hitro in kvalitetno v obojestransko zadovoljstvo.