Upoštevajte ukrepe glede druženja na prostem

Kljub številnim pozivom in sprejetju ukrepov, katerih namen je zmanjšanje druženja otrok in odraslih v večjih skupinah, opažamo, da se nekateri še vedno zbirajo na odprtih igriščih in drugih športnih površinah. Znova pozivamo vse, upoštevajte navodila Vlade RS in se izogibajte druženju v večjem številu.
 
Predvsem apeliramo na starše, da svojim otrokom pojasnijo nevarnost medsebojnega druženja. Pozivamo vas, da z lastnim zgledom in upoštevanjem navodil poskrbite za varnost vseh nas.

Do preklica so zaprta vsa zunanja športna igrišča, prepovedana je uporaba igral ter fitnes naprav na prostem. Vsa igrišča ob šolah ali vrtcih, kjer je to fizično mogoče, smo zaprli. Na igriščih, kjer omejitev dostopa ni mogoča, pa smo namestili opozorila. Prosimo, upoštevajte zapore in obvestila na igriščih, ne plezajte čez ograje ali na kakšen drug način dostopajte do njih.

Bodimo strpni, sočutni in odgovorni do sebe in drugih!