POZIV O PREPOVEDI OBRATOVANJA VSEH LOKALOV IN NE-ŽIVILSKIH TRGOVIN od 15. 3. 2020 do preklica

Štab Civilne zaščite Občine poziva k sprejemu naslednjih ukrepov: zaprejo se vsi lokali in obrati v občini, razen trgovin z živili (prehrana ljudi in živali),  katerih storitve niso nujne za preživetje in kjer prihaja do večje koncentracije zbiranja in druženja ljudi.

Poziv