Obvestilo o spremembi urnika praznenja zabojnikov za biološke odpadke

V zimskem obdobju, 1. 11.─31. 3. 2020, bo odvoz bioloških odpadkov enkrat na 14 dni.


V poletnem obdobju, 1. 4.─31. 10. 2020, bo odvoz bioloških odpadkov enkrat na 7 dni.