Opozorilna tabla


prikazi več
Predstavitvena tabla poti


prikazi več


Daphne Blagayana / Blagajev volčin

Spomladi leta 1837 je grofu Rihardu Ursiniju Blagaju, takratnemu lastniku polhograjskega gospostva in ljubitelju botanike, domačin s Polhograjske gore prinesel neznano rastlino.


prikazi več
Čebele


prikazi več
Cvetlice

Krvavordeča krvomočnica, peskovni penušnjek, jacquinov čistec, jajčastolistni golšec, mandljevolistni mleček in vrbovolistni primožek.


prikazi več
Drevesne vrste

Lipa, tisa, maklen, navadna smreka, bukev, rdeči bor.


prikazi več
Cvetlice 2

Spomladanska torilnica, žanjevec, rdeča relika, navadni kokoševec, pasje zelišče, breskovolistna zvončica.    


prikazi več
Drevesne vrste 2

Robinja, navadni oreh, mokovec, črni bor, črni gaber, mali jesen.


prikazi več
Ptice

Taščica, stržek, kanja, ščinkavec, lesna sova, kos, velika sinica, šoja, veliki detel.


prikazi več
Drevesne vrste 3

Gorski brest, gorski javor, beli gaber, divja češnja, veliki jesen, graden.


prikazi več
Cvetlice 3

Navadna ciklama, navadni jetrnik, črni teloh, beli saš, navadna smrdljivka oz. svinjska laknica, tevje.


prikazi več
Grmovnice

Brogovita, dobrovita, črni bezeg, črni trn, enovrati glog, navadni češmin.


prikazi več
Grmovnice 2

Navadna krhlika, navadna leska, navadna trdoleska, puhastolistno kosteničevje, rdeči dren, rumeni dren.


prikazi več